Massatges i Teràpies

El teu espai de relax a Mollet del Vallès.

ACUPUNTURA ZONAL (WRIST AND ANKLE ACUPUNCTURE THERAPY).

L'acupuntura és un mitjà efectiu per alleujar el dolor com, per exemple, el mal d'esquena i el mal de cap/cervical...

Els riscos en Acupuntura Zonal són a més, mínims, comparat amb altres tècniques, ja que tots els punts es troben a la zona dels canells i turmells, i les punturas són superficials (sota la pell).

Es caracteritza per ser una tècnica indolora (per ser eficaç no ha de produir dolor), d'efectes immediats després de la puntura, i de gran eficàcia en l'abordatge de: dolor agut o crònic, inflamació, alteracions neurològiques.


Per als tractaments d'acupuntura utilitzem la combinació de dues tècniques, que es complementen amb èxit:

Una primera fase, consistent en l'aplicació de la tècnica anomenada Acupuntura Zonal (Wrist And Ankle). Amb una durada d'entre 30 i 45 minuts. 

Molt eficaç i d'efectes immediats.

A continuació es retiren les agulles i s'aplica una segona tècnica anomenada Acupuntura Intradermal, consistent en la puntura de petites agulles, que actuen a llarg termini.

Tot i que no hi ha una norma, sol ser habitual praticar tractaments de 5/10 sessions, en dies seguits o alterns, segons necessitats. Una valoració posterior d'indicar la progressió del tractament. En la majoria dels casos, la milloria es fa evident a partir de la primera sessió.


L'acupuntura també pot ajudar a alleujar el dolor a causa de:

Síndrome del túnel carpià.

Fibromiàlgia.

Lesions musculoesquelètiques (per exemple, lumbàlgia, ciàtica, dolor del coll, espatlles, genoll o colze ...).

Osteoartritris.

artritis reumatoide.


Més informació...

La acupuntura es un medio efectivo para aliviar el dolor como, por ejemplo, el dolor de espalda y el dolor de cabeza/cervical...

Los riesgos en Acupuntura Zonal son además, mínimos, comparado con otras técnicas, pues todos los puntos se hallan en la zona de muñecas y tobillos, y las punturas son superficiales (bajo la piel).

Se caracteriza por ser una técnica indolora (para ser eficaz no debe producir dolor), de efectos immediatos tras la puntura, y de gran eficacia en el abordaje de: dolor agudo o crónico, inflamación, alteraciones neurológicas.


Para los tratamientos de acupuntura utilizamos la combinación de dos técnicas, que se complementan exitosamente:

Una primera fase, consistente en la aplicación de la técnica denominada Acupuntura Zonal (Wrist And Ankle). Con una duración de entre 30 y 45 minutos. Muy eficaz y de efectos inmediatos.

A continuación se retiran las agujas y se aplica una segunda técnica llamada Acupuntura Intradermal, consistente en la puntura de pequeñas agujas, que actúan a largo plazo.

Aunque no existe una norma, suele ser habitual praticar tratamientos de 5/10 sesiones, en dias seguidos o alternos, según necesidades. Una valoración posterior indicará la progresión del tratamiento. En la mayoría de los casos, la mejoria se hace evidente a partir de la primera sesión.


La acupuntura también puede ayudar a aliviar el dolor debido a:

Síndrome del túnel carpiano.

Fibromialgia.

Lesiones musculoesqueléticas (por ejemplo, lumbálgia, ciática, dolor del cuello, hombros, rodilla o codo…).

Osteoartritris.

Artritis reumatoidea.